lørdag 28. juli 2012

Solsyklusmodellen feiler etter midten av 1970-tallet

Jeg har i de foregående innleggene omtalt solsyklusmodellen til Jan-Erik Solheim, Kjell Stordahl og Ole Humlum (SSH). Jeg har sammenfattet og utvidet dette i notatet Solsyklusmodellen feiler etter midten av 1970-tallet

Notatet viser at temperaturene passet bra med solsyklusmodellen frem til midten av 1970-tallet, men ikke etter det. Temperaturene etter midten av 1970-tallet har vært mye høyere enn solsyklusmodellen predikterte for dem. Solsyklusmodellen kan derfor ikke brukes til å prediktere fremtidige temperaturer slik SSH hevder.

Noen bruker solsyklusmodellen som en av flere hypoteser for å motbevise og/eller så tvil om konsensuset blant verdens klimaforskere om at menneskeskapte drivhusgasser nå har blitt det dominerende klimapådrivet. Den inngår i argumentasjonen bak "It's the sun, stupid" og at det bare er de naturlige syklusene som er dominerende klimapådriv. Det er derfor viktig å dokumnetere at solsyklusmodellen har sviktet totalt etter midten av 1970-tallet, og at den ser ut til å svikte totalt også for inneværende solsyklus.

I resten av innlegget gjengir jeg noen avsnitt fra notatet Solsyklusmodellen feiler etter midten av 1970-talletUtfyllende kommentarer for å binde avsnittene sammen er skrevet i kursiv. Alt er begrunnet i notatets 22 sider, bl.a. i 10 figurer, og i flere tabeller med statistikkinformasjon.