torsdag 5. oktober 2017

Luftfart og klima

For mange nordmenn er flyreiser en betydelig del av våre bidrag til global oppvarming. I dette innlegget vil jeg først referere til noen forsknings-artikler. Deretter vil jeg beregne hvor store utslippene er for fire typiske flyreiser beregnet med britiske retningslinjer og med fire utslippskalkulatorer på nettet. Disse resultatene vil jeg så sammenligne med annen litteratur. Til slutt vil jeg sammenligne dette med bilkjøring. Et veldig kort sammendrag er at på korte reiseavstander gir fly og privatbil sammenlignbare bidrag til global oppvarming per passasjerkilometer. Men på lange avstander, der tilleggseffektene pga. stor høyde slår tungt inn for flyreiser, gir fly større bidrag enn privatbil. Hovedproblemet med flyreiser er imidlertid ikke at utslippet per passasjerkilometer er så stort, men at det så lett blir så mange kilometer. Flyene oppmuntrer til lange reiser som det ellers ikke ville vært praktisk å gjennomføre.