torsdag 22. desember 2011

Linker

Den statiske siden Linker inneholder en oversikt over linker som jeg bruker ofte og som jeg vurderer som seriøse. Du kommer dit ved å klikke på fanen Linker eller ved å klikke her.

Du kan ikke legge inn kommentarer på den statiske siden. Jeg har derfor skrevet dette innlegget, slik at du kan gi tilbakemelding her om linker som ikke fungerer, som du mener er useriøse eller som du mener bør være med i listen. Jeg får automatisk en epost for hver kommentar.

mandag 19. desember 2011

Havets evne til å ta opp CO2

En modifisert og noe forkortet utgave av dette innlegget ble publisert på Dagsavisens Nye Meninger 28. desember.

Havet inneholder ca 50 ganger mere uorganisk karbon enn det som er i atmosfærens CO2. Dette blir ofte feilaktig brukt som argument for at havet vil oppta 50 ganger mere enn atmosfæren av de menneskeskapte CO2-utslippene. Jeg vil i dette innlegget forklare hvorfor havets evne til å ta opp CO2 er vesentlig mindre, og jeg vil gå gjennom litt av historikken om hvordan vitenskapen kom frem til dette

Vitenskapen har visst siden 1890-tallet at CO2 i atmosfæren er en drivhusgass. I 1896 publiserte Svante Arrhenius en artikkel der han regnet ut at jordas middeltemperatur vil øke med 5 til 6°C hvis CO2 konsentrasjonen i atmosfæren fordobles. Senere justerte han tallet ned til 4°C. Han regnet ut temperaturstigningen ved forskjellige breddegrader før han integrerte opp til hele jorda. Han tok hensyn til endringer i jordas albedo pga. endringer i snedekket land. Han tok også hensyn til at varmere klima gir mere vanndamp i atmosfæren. Han regnet ut at temperaturstigningen blir kraftigst i polare områder, og at den vil bli større om natten enn om dagen. Med papir og blyant brukte han flere år på dette. Arrhenius var forut for sin tid. FNs klimapanel anslo i sine rapporter fra 2007 at temperaturstigningen ved en dobling av CO2 blir mellom 2 og 4,5°C, og at oppvarmingen blir størst om natten og i polare strøk.

tirsdag 13. desember 2011

Karbonsyklusen

Jeg utvidet nylig bloggen med en statisk side om karbonsyklusen. Du ser den ved å klikke på fanen Karbonsyklusen, eller ved å klikke her. Du kan lese innlegget som du er på nå, som en innledning.

For ca fem år siden leste jeg om karbonsyklusen på hjemmesidene til NASA Earth Observatory. For meg ble det  avgjørende, både for min egen forståelse og for mitt engasjement. NASA har nylig ajourført denne siden, se http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/.

Det er helt nødvendig å ha en viss forståelse av karbonsyklusen for å forstå hvordan brenning av fossilt brennstoff endrer balansen som naturlige prosesser normalt opprettholder. Når vi brenner fossilt brennstoff, overfører vi store mengder karbon fra "permanente" geologiske lagere inn til biosfæren uten å åpne en tilsvarende retur til de geologiske lagerene. Dette ekstra karbonet vil sirkulere i biosfæren –  mellom luft, land, hav, planter og dyr – i noen hundre tusen år før naturlige prosesser gjenoppretter balanse.