tirsdag 13. desember 2011

Karbonsyklusen

Jeg utvidet nylig bloggen med en statisk side om karbonsyklusen. Du ser den ved å klikke på fanen Karbonsyklusen, eller ved å klikke her. Du kan lese innlegget som du er på nå, som en innledning.

For ca fem år siden leste jeg om karbonsyklusen på hjemmesidene til NASA Earth Observatory. For meg ble det  avgjørende, både for min egen forståelse og for mitt engasjement. NASA har nylig ajourført denne siden, se http://earthobservatory.nasa.gov/Features/CarbonCycle/.

Det er helt nødvendig å ha en viss forståelse av karbonsyklusen for å forstå hvordan brenning av fossilt brennstoff endrer balansen som naturlige prosesser normalt opprettholder. Når vi brenner fossilt brennstoff, overfører vi store mengder karbon fra "permanente" geologiske lagere inn til biosfæren uten å åpne en tilsvarende retur til de geologiske lagerene. Dette ekstra karbonet vil sirkulere i biosfæren –  mellom luft, land, hav, planter og dyr – i noen hundre tusen år før naturlige prosesser gjenoppretter balanse.


Jeg skrev permanente geologiske lagere i anførselstegn. De er ikke permanente i en geologisk tidsskala, men de er permanente i tidsskalaer som er relevante for oss mennesker og våre sivilisasjoner.

Vulkansk aktivitet overfører også karbon fra geologiske lagere inn til biosfæren. Det balanseres av naturlige prosesser som overfører karbonet tilbake til de geologiske lagerene i omtrent samme mengde per år. Karbonutslippene fra vår brenning av fossilt brennstoff er mere enn 100 ganger større enn de gjennomsnitlige utslippene fra vulkansk aktivitet, og dette skaper ubalansen som gjør at karbon akkumuleres i biosfæren.

De naturlige prosessene fotosyntese, respirasjon og forbrenning overfører hvert år veldig store mengder karbon mellom lagere internt i biosfæren. Disse prosessene hverken tilfører eller fjerner karbon fra biosfæren. Når vi brenner biologisk materiale, deltar vi i det kretsløpet. De naturlige prosessene gjenoppretter balanse i løpet av få år, under forutsetning av at vi produserte det biologiske materialet uten å brenne fossilt brennstoff og uten å forårsake avskoging. Tenk deg at du feller en bjerk og brenner den i ovnen din. I løpet av noen år har det vokst opp en ny bjerk, som gjennom fotosyntesen har dradd ut like mye karbon fra atmosfæren som du slapp ut da du brant den første bjerken.

I den offentlige debatten fremsettes mye feilinformasjon som bunner i manglende forståelse av karbonsyklusen. I kommende blogginnlegg vil jeg gå gjennom noe av dette.

Som sagt er det avgjørende å ha en viss forståelse av karbonsyklusen. Jeg tør påstå at de som ikke ser problemene knyttet til brenning av fossilt brennstoff, mangler den forståelsen.

1 kommentar:

  1. Dette var en god innføring i karbonsyklusen. Likte spesielt bildet med badekaret i artikkelen om karbonsyklusen. Det er en stund siden jeg hadde kjemi på skolen, så det er ikke alt jeg henger med på av formlene. Men, det viktigste er jo at brenning av fossile lagre er noe helt annet! Det går du godt frem!

    SvarSlett