fredag 13. januar 2017

Rekalkulere trender og korrelasjoner rundt skiforholdene i Nordmarka med metoder som er robuste mot slengere.

Det forrige innlegget, Fremskrivninger for skiforholdene i Nordmarka er for optimistiske, baserte seg på de vanligste metodene for å beregne trendlinjer og korrelasjonskoeffisienter. Innlegget som du leser nå, gjentar beregningene med alternative metoder som kan være mer velegnet for de aktuelle dataene. Resultatene varierer noe, men hovedbildet er det samme. De alternative beregningsmetodene støtter konklusjonene i det forrige innlegget.