tirsdag 28. oktober 2014

HadCRUT, GISTEMP og andre temperaturserier

Jan-Erik Solheim, Ole Humlum og Kjell Stordahl (SSH) prøver igjen i en kommentar på Dagsavisen Nye Meninger å så tvil om globale og lokale temperaturserier som ikke passer med solsyklusmodellen deres. Dette innlegget viser at de ikke har belegg for å så tvil om temperaturseriene. Det har vært en oppvarming i de siste 40 årene som modellen ikke modellerer. Problemet ligger i modellen, ikke i temperaturseriene.

Dette innlegget inneholder motsvar til flere av SSHs påstander om temperaturserier, og i mine kommentarer på Dagsavisen vil jeg linke til innlegget. Innlegget kan leses uavhengig av debatten på Dagsavisen.

onsdag 15. oktober 2014

Autokorrelasjon i solsyklusmodellens residualer

Dette er en fortsettelse av innleggene om solsyklusmodellen i august og oktober 2014.

Jan-Erik Solheim, Ole Humlum og Kjell Stordahl (SSH) skrev i diskusjonen på Dagsavisen Nye Meninger at de i sin opprinnelige artikkel fra 2012 tok forbehold når det gjelder HadCRUT3 serien for den nordlige halvkulen pga. autokorrelasjon i modellresidualene. Dette bruker de nå for å bagatellisere det faktum at solsyklusmodellens prediksjoner basert på denne temperaturserien har feilet totalt siden midten av 1970-tallet. Denne bagatelliseringen er misvisende av to årsaker. SSH kom med prediksjoner for den nordlige halvkulen på tross av autokorrelasjonen. Og autokorrelasjonen i modellresidualene er et tegn på at det er noe galt med modellen, ikke at det er noe galt med de globale temperaturseriene. Dette vil jeg vise og forklare i dette innlegget, både med HadCRUT3 temperaturene og med simulerte temperaturer.

Artikkelen fra 2012 sier at det hefter usikkerhet ved resultatene med temperaturserien for den nordlige halvkulen pga. autokorrelasjon i modellresidualene. Det underbygges i tabell 2, som inneholder mange tall i forbindelse med en Durbin-Watson test som gjøres for å bestemme om en ev. autokorrelasjon er statistisk signifikant. Men på tross av den påståtte usikkerheten står det klart i konklusjonen 'Our forecast indicates an annual average temperature drop of 0.91 °C in the Northern Hemisphere during solar cycle 24.' Etter denne setningen står det ingenting i artikkelen om usikkerhet pga. autokorrelasjon. Jeg oppfatter den setningen som artikkelens konklusjon mht. modellens gyldighet for den nordlige halvkulen.

Men tilbake til autokorrelasjon i modelresidualene.

torsdag 9. oktober 2014

Konfidensintervall og test av solsyklusmodellen

Jan-Erik Solheim skrev i diskusjonen på Dagsavisen Nye Meninger (DNM) at han og medforfatterne Ole Humlum og Kjell Stordahl testet solsyklusmodellen ved å sammenligne målte middeltemperaturer i solsyklus 23 med modellens prediksjoner og 95% konfidensintervall. De har ikke, hverken i diskusjonen på DNM eller i sin opprinnelige artikkel, gitt detaljer rundt denne testen som gjør leseren i stand til å vurdere resultatet. Som et svar på dette hevdet jeg at solsyklusmodellen feilet i den testen, og at den ligger an til å feile enda mer i inneværende solsyklus 24. Jeg har tidligere underbygget dette med numeriske detaljer i tabell 3 og 4 i innlegget Solar Cycle Model fails after mid-1970s. Nå i ettertid har jeg arbeidet med å fremstille dette grafisk. Jeg kan ikke inkludere grafikk i diskusjonen på DNM, og jeg legger den derfor inn i dette innlegget på egen blogg.