lørdag 22. februar 2014

Utledning og tolkning av helningen i lineær regresjonsanalyse

Mange tidligere innlegg på bloggen handler om lineær regresjonsanalyse. Der har jeg skrevet at regneark og matematikkprogram inneholder bibliotekfunksjoner for å regne ut helningen til regresjonslinjen og dens skjæringspunkt med den vertikale y aksen. Nå vil jeg vise hvordan formlene for disse verdiene kan utledes.

Formelen for helningen kan også skrives som kovariansen mellom X og Y dividert med variansen til X. Den siste delen av innlegget utleder denne sammenhengen.

Disse utledningene er enkel matematikk som alle med realfaglig bakgrunn og interesse kan gjennomføre. Jeg skriver innlegget fordi jeg tror at kjennskap til disse utledningene øker forståelsen av lineær regresjonsanalyse. Jeg tror også at jevnlig gjennomgang av slike utledninger hjelper til å vedlikeholde egne matematikkferdigheter.

Jeg skrevet fem innlegg på engelsk om statistisk analyse av global overflatetemperatur etter at dette innlegget ble lagt ut. Det første av disse gjentar matematikken i dette innlegget. Det gjøres for at de fem innleggene på engelsk skal bli mer fullstendige enn de ville vært uten.