mandag 16. mars 2020

CO2 utslipp fra bilferger og cruise - En oppsummering

De to forrige innleggene handlet om CO2 utslippene som hver passasjer er ansvarlig for når de reiser med de store bilfergene og når de reiser cruise med Hurtigrutens skip. For bilfergene tok jeg med utslipp fra 700 kg last, som er halve vekten av en mellomklassebil (to passasjerer i hver bil). For cruise tok jeg med utslipp fra nødvendige flyreiser til avgang- og/eller ankomsthavn. Utslippene fra flyreisene dividerte jeg på seilt distanse med skipet for å få gram CO2 ekvivalenter (CO2e) per kilometer (km). Figur 1 viser resultatene grafisk. Se de to foregående innleggene for detaljer.

Figur 1: Utslipp per passasjer-km slik det ble regnet ut i de to forrige innleggene

tirsdag 10. mars 2020

CO2 utslipp fra cruise med Hurtigrutens skip

Det forrige innlegget handlet om CO2 utslipp fra de store bilfergene. Der refererte jeg til denne nettsiden med EU MRV data og forklarte litt av bakgrunnen for den. Jeg hentet data fra denne nettsiden både for 14 store bilferger som seiler mellom de nordiske landene og mellom disse og Tyskland og for 11 av Hurtigrutens skip. Disse dataene la jeg på denne filen. Side 1 er for bilfergene og side 2 er for Hurtigrutens skip. I det forrige innlegget konkluderte jeg at en bilpassasjer på en av de store bilfergene er ansvarlig for cirka 400 gram CO2 per passasjerkilometer, og at det er cirka seks ganger mer enn når bilen kjører på landeveien.

Innlegget som du leser nå, ser på tilsvarende utslipp fra Hurtigrutens skip når de seiler cruise langs norskekysten, ved Svalbard og i Antarktis. Cruisepassasjerer har ikke med bil på skipet, og de er derfor ikke ansvarlige for utslipp pga last. Men de må fly til start- og/eller ankomsthavn for cruiset, og utslippene fra disse flyreisen(e) legger jeg til utslippene fra skipet. Per passasjerkilometer cruise blir da utslippene langs norskekysten cirka 500 gram CO2e, ved Svalbard cirka 1300 gram CO2e og i Antarktis cirka 3000 gram CO2e. Resten av innlegget utdyper dette og linker til kilder.

onsdag 4. mars 2020

CO2 utslipp fra store bilferger

Jeg har tidligere skrevet flere innlegg om utslipp fra flyreiser. Det første av disse er fra oktober 2017 og gir en oversikt over hvordan forskjellige kalkulatorer beregner utslippene. Kalkulatorene fra luftfartens egne aktører er 'snille', bl.a. ved at de ikke tar hensyn til at utslipp fra jetmotorene i stor høyde er mye mer skadelige enn tilsvarende utslipp i lav høyde. Det er nærliggende å tro at de bevisst grønnvasker egen virksomhet. Jeg stoler mest på Atmosfair kalkulatoren. Basert på den kom jeg frem til at utslippene for innenriks luftreiser er snaue 150 gram CO2 ekvivalenter (CO2e) per passasjerkilometer og for internasjonale luftreiser snaue 200 g CO2e per passasjerkilometer.

Innlegget som du leser nå, ser på utslipp fra de store bilfergene. Basert på mange sprikende kilder kommer jeg frem til at utslippene fra de store bilfergene som seiler mellom de nordiske landene og mellom disse og Tyskland, er cirka 400 g CO2e per kilometer for en bilpassasjer når to reiser sammen i en middels stor bil. De innenlandske fergene har betydelig større utslipp, cirka 1000 g CO2e per bilpassasjerkilometer.

Utslippene fra ferger er høye sammenlignet med utslippene når bilpassasjerene kjører den samme bilen på landeveien; da er utslippene cirka 70 g CO2 per bilpassasjerkilometer.