onsdag 4. februar 2015

Karbonsyklusen

Jeg har nettopp oppdatert siden om Karbonsyklusen. Innlegget som du leser nå, er en kortversjon av den første delen av den siden.

Karbon er et sentralt grunnstoff for livet på jorda. I karbonsyklusen sirkulerer det mellom forskjellige "lagre", som i figuren under er delt inn i geologiske lagre og lagre i biosfæren. I luften (atmosfæren) er karbonet bundet til oksygen som karbondioksid CO2. I andre lagre er karbonet også bundet til andre grunnstoffer. Både uorganiske og organiske prosesser inngår i syklusen.

Biosfæren er den delen av Jorden der det er liv. Lagrene i biosfæren er i vegetasjonen, jordsmonnet, atmosfæren og i havet. De geologiske lagrene er i fossilt brennstoff (kull, olje, gass), sedimenter på havbunnen, havbunnsedimenter som er skjøvet inn under en landplate og deltar i vulkanske prosesser, og i diverse bergarter.

Skjematisk fremstilling av karbonsyklusen

Figuren bruker vektenheten GtC (Gigatonn Carbon), som er en milliard tonn karbon. Overføringene i figuren er GtC per år.