Klimafornektere

I klimadebatten festes merkelapper på meningsfeller og -motstandere. De som avviser konklusjonene i rapportene fra FNs klimapanel, liker å kalle seg selv klimarealister og/eller klimaskeptikere. De har i stor grad lykkes med å innarbeide disse positive betegnelsene. De bruker ofte den negative merkelappen Alarmist på sine motstandere.

I et intervju med Scintific American i juni 2011 rydder  Richard Muller opp i begrepene. Han sier at vitenskapsfolk skal være både kritiske og skeptiske til vitenskapelige resultater. Selv ledet han et prosjekt gjennom flere år med å etablere en ny globale temperaturserie over land, bl.a. fordi han var kritisk til hvordan dette var gjort tidligere. Han kaller ytterkantene i debatten for Fornektere og Overdrivere. De  kirsebærplukker resultater og presenterer dem isolert uten å bry seg om, eller å informere om, resultater som ikke passer inn i deres egen anskuelse. Fornekterene bruker konspirasjonsteorier for å forklare enigheten blant majoriteten av klimaforskere, og mellom disse og flertallet av politikerene. Overdriverene forklarer vanlige værfenomener som utslag av klimaendringer. Jeg vil prøve å holde meg til betegnelsene Fornekter og Overdriver.

Denne siden inneholder linker til innlegg i klimabloggen med eksempler på argumentasjonen til fornektere (siste innlegg øverst).