onsdag 21. november 2018

Klimaforedrag

I slutten av oktober 2018 holdt jeg foredrag om klima for Simrad pensjonistforening. Etterpå har jeg kopiert slidene fra foredraget inn i en pdf fil. Hver side i pdf filen begynner med en slide, og under sliden står teksten omtrent som jeg sa under foredraget.

Du kan laste inn pdf filen med foredraget ved å klikke her .