onsdag 21. november 2018

Klimaforedrag

I slutten av oktober 2018 holdt jeg foredrag om klima for Simrad pensjonistforening. Etterpå har jeg kopiert slidene fra foredraget inn i en pdf fil. Hver side i pdf filen begynner med en slide, og under sliden står teksten omtrent som jeg sa under foredraget.

Du kan laste inn pdf filen med foredraget ved å klikke her .


Kort sammendrag av foredraget

Allerede på 1800-tallet ble det klart at karbondioksid CO2 er en drivhusgass som varmer Jorden. De regnet ut hvor mye en dobling av CO2 konsentrasjonen i atmosfæren ville øke Jordens temperatur med. De kom frem til verdier som ikke er så langt unna det dagens klimamodeller regner ut.

Drivhusgasser absorberer varmestråling fra Jorden på noen bølgebånd. Det varmer opp atmosfæren, og noe av denne ekstra varmen sendes tilbake til Jordens overflate som varmestråling. Jordens temperatur må øke for å opprettholde balansen mellom energi inn fra sola og energi sendt tilbake til verdensrommet som varmestråling. Dette er drivhuseffekten. Mer CO2 i atmosfæren gjør den kraftigere.

Mengden CO2 i atmosfæren har økt med nesten 50 prosent siden førindustriell tid. Det skyldes hovedsaklig vår brenning av kull, olje og gass. Global gjennomsnittstemperatur har økt med en drøy grad Celsius. I følge den siste spesialrapporten fra FNs klimapanel, som ble publisert i oktober 2018, må vi halvere CO2 utslippene innen 2030, og ha null utslipp etter 2050, hvis vi med rimelig sannsynlighet skal holde global oppvarming under 1,5 grader.

Etter at vi har sluttet å brenne kull, olje og gass, vil den økte CO2 konsentrasjonen i atmosfæren reduseres gjennom mange prosesser som har varighet mellom ett år og en million år. Etter tusen år vil ca en fjerdel av den opprinnelige økningen fremdeles være igjen i atmosfæren. Etter ti tusen år vil fremdeles mer enn ti prosent av den opprinnelige økningen være igjen.

1 kommentar:

  1. Fint at du tar opp dette for denne myten lever fortsatt. Jag har selv prøvd drive litt formidling i "Klassekampen" i to leserinnlegg i en meningsutveksling med Bjærn Vassnes.

    SvarSlett