tirsdag 22. november 2011

Klimafornektere misbruker BEST

I de to forrige innleggene, se her og her, har jeg gått gjennom temperaturene fra BEST prosjektet (Berkeley Earth Surface Temperature). BEST har regnet ut temperaturavvik over land relativt middeltemperaturen 1950 til 1979. BEST viser klar oppvarming fra midten av 1970-tallet, noe dets leder Richard Muller sier like klart. Alikevel påstår noen klimafornektere at BEST viser at temperaturøkningen har stoppet opp i de siste 10 årene. Den britiske tankesmien GWPF, The Global Warming Policy Foundation, har skrevet en rapport om dette.  De kirsebærplukker starttidspunkt, og de ignorerer informasjon knyttet til temperaturene. På denne GWPF siden finner du et plot av BEST temperaturene fra januar 2001 til mai 2010 som de underbygger påstanden med. Plotet er tilsvarende mitt plot i figur 1 (Det er laget basert på den samme temperaturfilen fra BEST).
Figur 1.  BEST temperaturene fra januar 2001 til mai 2010 slik de fremstilles i GWPF rapporten
Temperaturen for april 2010 er veldig lav. Den er basert på 47 målestasjoner i Antarktis, mens f.eks. temperaturen for mars 2010 er basert på hele 14 488 målestasjoner over hele verden. Mai 2010 er også bare basert på målestasjoner i Antarktis. Klimaskeptikere og -fornektere har lenge kritisert de tre andre temperaturseriene, NASA GISS, HadCRUT3 og NCDCD, for å bruke for få temperaturmålinger. Og når nå BEST foreligger med mange flere temperaturmålinger, velger de å basere sine konklusjoner på en måned med målestasjoner bare i Antarktis!

Det eneste fornuftige er å utelate mars og april 2010 fra plotet. Da blir bildet et helt annet. Rapporten sier at oppvarmingen i de siste 10 årene har stoppet opp, men de viser et plot med temperaturene for bare drøye 9 år. Årsaken er opplagt. Et plot med 10 fulle år gir et annet bilde. Figur 2 viser plot f.o.m. april 2000 t.o.m. mars 2010, dvs 10 fulle år.
Figur 2. BEST temperaturer april 2000 til mars 2010.

Figur 2 viser en statistisk signifikant oppvarming i de siste 10 årene med 2.6 °C/århundre. Den gjennomsnitlige oppvarmingen siden 1975 er til sammenligning 2.8 °C/århundre, dvs omtrent det samme som i de siste 10 årene.

Generelt er 10 år for kort intervall til å se pålitelige langsiktige trender. Figur 3 viser temperaturtrenden fra årene langs x aksen frem til mars 2010.
Figur 3  Temperaturtrender frå år langs x-aksen frem til mars 2010

Kurven i figur 3 mellom 1975 og 1990 er ganske konstant på 0.03 °C/år. Verdien for 1975 er trend over 35 år frem til 2010, og verdien for 1990 er trend over 20 år frem til 2010. Figur 3 bekrefter at det er trender over 20 år og lengere som gir pålitelig og robust informasjon om langsiktig temperaturutvikling.

Jeg skrev at temperaturtrenden i figur 2  viser en statistisk signifikant oppvarming i de siste 10 årene. Den er statistisk signifikant fordi p-verdien er mindre enn 0.05. Det betyr at det er mindre enn 5% sannsynlig at nullhypotesen, som sier at det er en tilfeldig sammenheng mellom temperatur og tid, er riktig. p-verdien i figur 2 er basert på de månedlige temperaturavvikene. Vi har tidligere skrevet at statistisk signifikans bør regnes ut på grunnlag av de årlige temperaturene, fordi det er sterk kobling mellom de månedlige temperaturene. Figur 4 viser det samme som figur 3, men nå basert på de årlige temperaturene. Figur 4 viser også p-verdiene.
Figur 4  Temperaturtrender med tilhørende p-verdi frå år langs x-aksen frem til 2009

Vi ser at trender over intervaller 6 år og lengere viser oppvarming, og at oppvarmingen er statistisk signifikant for intervaller 13 år og lengere.

Dette innlegget viser at det er galt å påstå at BEST gir grunnlag for å hevde at oppvarmingen i de siste 10 årene har stoppet opp. Når påstanden kommer fra GWPF, en større britisk tankesmie som disponerer betydelige ressurser, er det nærliggende å sette spørsmålstegn ved agendaen deres. På sin egen hjemmeside skriver GWPF at de har et åpent sinn angående de omstridte vitenskapelige temaene innenfor global oppvarming, men at de er dypt bekymret for kostnadene og ulempene som følge av de foreslåtte politiske [klima]tiltakene. Den dype bekymringen for kostnader og ulemper er åpenbart mere fremtredende enn det åpne sinnet!

Oppdateringer 8. juli 2016:

-  GWPF har endret sine nettsideadresser, og linken til Figur 1 fungerte derfor ikke. Jeg fant de nye adressene og oppdaterte linkene. Men Blogger advarte mot å linke til GWPF figuren, og jeg har ikke opphavsrettslig tillatelse til å lage min egen kopi av GWPF figuren. Jeg lagde derfor en tilsvarende figur basert på BEST temperaturene slik jeg selv lastet de ned i november 2011. Figurene viser akkurat det samme.

-  Som jeg skrev i teksten hadde BEST bare temperaturer i Antarktis i de to siste månedene i plotet som GWPF lagde. Nå er temperaturene i de to nevnte månedene basert på 'normalt' antall målestasjoner. Trenden fra januar 2001 til mai 2010 i BEST temperaturene er stigende, selv om start- og sluttidspunkt er kirsebærplukket av GWPF. Det gjelder både for de globale temperaturene over bare land og for de globale temperaturene over både land og hav.
Figur 5. BEST temperaturene over land for perioden januar 2001 til mai 2010 slik de er publisert i juli 2016. Outlieren for april 2016 er korrigert. For lettere å kunne sammenligne med Figur 1 har jeg beholdt samme skala på y aksen.
Figur 5 viser BEST landtemperaturene januar 2001 til mai 2010 slik de er lastet de ned i juli 2016. Nå er selvfølgelig outlieren for april 2010 korrigert.

Å argumentere med figur 5 er ikke å være etterpåklok. BEST oppga veldig stor usikker het for april og mai 2010 i filen som GWPF baserte sin figur på, men GWPF ignorerte usikkerheten. De ignorerte også spranget fra april til mai i 2010 på over to grader celcius; et sprang alle med et minimum av klimaforståelse vet ikke skjer i virkeligheten.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar