mandag 16. september 2019

Myter om bioenergi

Vi mennesker har alltid brukt bioenergi. Maten vi spiser kommer direkte eller indirekte fra planteriket, dvs. at den er bioenergi. Vi har hogget skog og brent veden. Det begynte i liten skala, men det ble etterhvert så omfattende at store områder ble avskoget. Kull, og senere olje, reddet det som var igjen av skog i vår del av verden da de overtok som energikilder på 1700-tallet og senere. Nå som vi erfarer at de fossile energikildene har alvorlige negative innvirkninger på klimaet, argumenterer mange for at vi skal gå tilbake til stor bruk av bioenergi. Men det er, av flere årsaker, en myte at bioenergi kan hjelpe oss.

Årsakene til at bioenergi ikke kan hjelpe oss har jeg delt inn i tre hovedgrupper. De er som vist under. Linkene fører til de tre neste innleggene som er mer detaljerte. Dette og de tre neste innleggene er samlet i denne pdf-filen.

  1. Bioenergi hjelper ikke
    Bioenergi er verre for klimaet enn fossil energi, og det krever mye energi å produsere biodrivstoff.
  2. Jordens biologiske ressurser er begrensete
    Jordens biologiske ressurser er små sammenlignet med vårt store energiforbruk.
  3. Bioenergi er i konflikt med biologisk mangfold
    Vi mennesker må, også pga. våre egne behov, ta hensyn til at vi deler Jorden med annet liv.

Før vi går inn på de tre hovedgruppene er det interessant kort å se på hvorfor vi i dag satser så mye på bioenergi som vi gjør. Jeg har interessert meg for klima i drøye 15 år. All seriøs litteratur som jeg har lest om storsatsing på bioenergi, peker ganske entydig på store ulemper og konkluderer derfor med at vi ikke bør gjør det. Likevel gjør vi det.

Storsatsing på biodrivstoff hos produsentene har hatt, og har fremdeles, andre årsaker enn klima. Før skifer-revolusjonen var USA veldig avhengig av oljeimport fra Midt-østen; en avhengighet som USA sterkt mislikte. Produksjon av etanol fra korn gjorde avhengigheten mindre. Bøndene fikk dessuten bedre betalt for kornet sitt, og de støttet derfor etanolproduksjonen. Det oppsto et interessefellesskap mellom politikerne og den mektige landbrukslobbyen i USA. Den har vart frem til nå. Brasil startet sin storsatsing på ethanol fra sukkerroer på 1970-tallet for å redusere sine utgifter til oljeimport. Indonesia har hatt store underskudd på handelsbalansen i de siste årene. For å redusere importen av råolje vil de nå kreve større innenlands bruk av biodiesel produsert med sin palmeolje.

Å erstatte fossil energi med bioenergi har få ulemper for forbrukerne fordi de ikke trenger å endre livsstil og vaner. Politikerne ønsker å redusere utslipp av klimagasser etter gjeldende regnskapsregler, og de ønsker å bli gjenvalgt ved neste valg. Det er derfor svært beleilig at CO2-utslipp fra brenning av biomasse regnes som klimanøytralt og derfor ikke telles med i de nasjonale klimaregnskapene. Ved å satse på bioenergi får politikerne ned utslippene i sine regnskap samtidig som forbrukerne, dvs. velgerne, ikke får store ulemper. Det er vanskelig å bryte dette sterke interessefellesskapet mellom politikerne og velgerne.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar