mandag 3. oktober 2011

Klimarealistene påstår feilaktig at havtemperaturen synker

Klimarealistene har utgitt heftet "Naturen - ikke menneskene - styrer klimaet!". I kapitlet om havtemperatur skriver Ole Henrik Ellestad: "Etter 2003 har havtemperaturen avtatt svakt ifølge målinger med 3000 bøyer som flyter rundt i havene (Argos)."

Ellestad oppgir ikke referanse for påstanden sin, men han tenker kanskje på artikkelen "Recent Cooling of the Upper Ocean" av John M. Lyman, Josh K. Willis and Gregory C. Johnson. Den ble publisert 20.september 2006 i Geophysical Research Letters, og FNs klimapanel refererer til den i sin hovedrapport fra 2007. Forfatterene oppdaget like etterpå en feil i beregningene. De informerte Geophysical Research Letters om dette 10. juli 2007. Som oppsummering om feilen skriver de at en biasfeil ble oppdaget i et subsett av Argo bøyene, og at det ser ut til å være forklaringen på den observerte avkjølingen. Se hele dokumentet her.

Den siste hovedrapporten til FNs klimapanel er fra 2007. Rapporten fra arbeidsgruppe 1, som omhandler det fysisk vitenskapelige stoffet, rakk å få med seg Lymans  artikkel fra 2006, men ikke korreksjonen fra 2007. Se kapitell 5.2.2.2 i dette dokumentet. Slike forsinkelser er uungåelige i hovedrapportene fra klimapanelet, men de er ingen unskyldning for nå, 4 år senere, å ignorere korreksjonen.

Hjemmesidene til Argo er oppdatert med ferskere resultater. De viser bl.a. et tidsplot med varmeenergien  i verdenshavene. Trendanalyse viser at varmeenergien i havene øker med 0,4*1022 Joule/år. Se plot med forklaringer litt ned på denne linken.

Argo skriver at de fremdeles har for lite datagrunnlag til å beregne sikre trender, men at det vil komme i fremtiden. Bl.a. er det mangelfulle data fra 2004 og 2005. Men alt stoffet som presenteres på hjemmesiden angir at varmeenergien i verdenshavene øker.

Basert på dette er det uforståelig at Klimarealistene referer til Argo bøyene når de påstår at temperaturen i verdenshavene synker. Det forrige innlegget forklarte hvorfor det er helt avgjørende å måle endringer i temperaturen i verdenshavene for å avgjøre om det foregår en global oppvarming eller ikke. Det er derfor viktig å måle og å studere temperaturen i verdenshavene, og å formidle resultatene fra denne forskningen mest mulig korrekt.

Den første Argo bøyen ble utplassert i 2000, og antallet bøyer passerte 3000 i november 2007. I slutten av september 2011 er 3235 bøyer operative, fordelt over de isfrie verdenhavene. Ca 800 nye bøyer suppleres hvert år for å holde god dekning. Bøyene er autonome. De synker ned til 2000m dyp mens de måler temperatur- og saltholdighetsprofilen. De drifter med strømmen i dypet i 9 dager, og stiger så opp igjen mens de måler profilen på nytt. Ned- og opptur tar hver ca 6 timer. I overflaten bruker de ca 12 timer på å overføre data og posisjon til satellitt før syklusen gjentar seg. Slik fortsetter de i sin forventete levealder på 4 til 9 år. Det anbefales å lese mere om Argo på hjemmesiden deres.

Mange klimaskeptikere henviser til Lyman et al artikkelen fra 2006. New Scientist har derfor publisert en artikkel som avliver myten om at verdenshavene blir kjøligere. Se artikkelen her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar