mandag 11. august 2014

HadCRUT3 temperaturene og Solsyklusmodellen

Som kommentar til innlegget Solsyklusmodell feiler i prediksjon om kaldere klima på Dagsavisen Nye Meniger (DNM) skrev Solheim, Stordahl og Humlum (SSH) i #10 bl.a.

'Vi vil påpeke følgende:

- ved å sammenligne data i HadCRUT3 nedlastet nylig med data nedlastet i februar 2008 finner vi etterfølgende administrative endringer opp til 0.2°C for månedsmiddelverdier. (www.climate4you.com). Det er derfor ikke sikkert at Jacobsen har analysert de samme data.'

Dette utsagnet fra SSH er både irrelevant og feil.

SSH og jeg brukte HadCRUT3 temperaturene for den nordlige halvkulen i våre analyser med Solsyklusmodellen. Det interessante er derfor endringene som er gjort i den serien, ikke endringer som er gjort i den globale serien.

I sin opprinnelige artikkel predikterte SSH temperaturen i solsyklus 24 basert på temperaturene t.o.m. solsyklus 23. Solsyklus 23 endte helt i slutten av 2008. De må derfor ha brukt temperaturserier lastet ned mye senere enn februar 2008. Artikkelen ble levert i juni 2011 og revidert i februar 2012. SSH skriver ikke når temperaturserien de benyttet i sine analyser ble lastet ned, men det er rimelig å anta at det ble gjort tidlig i 2011. Det interessante er derfor hvor mye HadCRUT3 temperaturene for den nordlige halvkulen er endret i nedlastinger gjort nå sammenlignet med nedlastinger som ble gjort i begynnelsen av 2011. Figur 1 viser at det praktisk talt ikke er gjort endringer i eldre temperaturer mellom disse nedlastingene. For temperaturene mellom 1850 og utgangen av 2008 er bare 10 månedstemperaturer justert, og disse justeringene er opp eller ned bare 0,001°C. Justeringene er opp til 0,03°C for de siste månedene i den gamle nedlastingen, men det er temperaturer i solsyklus 24 og de betyr ingenting for solsyklusmodellens prediksjon av temperaturen i solsyklus 24.

Så ja, SSH og jeg brukte praktisk talt de samme HadCRUT3 temperaturene for den nordlige halvkulen når vi ved hjelp av solsyklusmodellen predikterte temperaturen for den neste solsyklusen. Under arbeidet med solsyklusmodellen i 2012, som er oppsummert i dette innlegget, sammenlignet jeg hele tiden mine resultater med resultatene i SSHs artikler fra årsskiftet 2011/2012. Jeg fikk omtrent de samme resultatene som de gjorde, og jeg har derfor hele tiden vært rimelig sikker på at vi brukte de samme data og at vi programmerte modellen likt. Jeg oppsummerte sammenligningene mellom mine og SSHs resultater i et eget innlegg i desember 2012.

Met Office har i ettertid gjort større endringer i gamle HadCRUT temperaturer, akkurat som de andre leverandørene av temperaturserier har gjort. Men det er ikke 'administrative' endringer, som SSH skriver. Endringene gjøres fordi vitenskapsmennene oppdager og retter feil, og fordi prosedyrer og algoritmer forbedres. Met Office skriver litt om det her. Det ser ut som at det omkring årsskiftet 2009/2010 ble gjort større endringer i gamle HadCRUT temperaturer pga feil i landtemperaturene i Australia, New Zealand og USA i de eldre temperaturseriene. Figur 2 viser endringene som er gjort i gamle HadCRUT3 temperaturer mellom nedlasting gjort i juli 2014 og i februar 2008. Førstnevnte nedlasting inneholder temperaturer t.o.m. mai 2014 og sistnevnte temperaturer t.o.m. desember 2007. De største månedlige endringene er mindre enn 0,05°C, dvs. mye mindre enn SSHs påstand om opp mot 0,2°C. Middelverdi og standardavvik av endringene er henholdsvis 0.001°C og 0.006°C. Figuren viser at det er spesielt temperaturer omkring 1870 som nå er justert opp. Dvs. at justeringene bidrar til en reduksjon, helt ubetydelig riktignok, av trenden i temperaturstigningen mellom førindustriell tid og nå.

Figurene under viser forskjellene mellom HadCRUT temperaturserier lastet ned nå i juli 2014 og tilsvarende temperaturserier lastet ned tidligere. De blå punktene er forskjellene i de månedlige middeltemperaturene, og den heltrukne blå linjen er 12 måneders glidende middel av de blå punktene. De gamle temperaturseriene har jeg hentet fra Wayback Machine. De er tilgjengelige for alle. I figurteksten står datoen da Wayback Machine hentet sin kopi. Forskjellene beregnes for tidsrommet som begge seriene dekker, og de plottes som funksjon av kalenderår.

Figur 1: Forskjellen mellom HadCRUT3 temperaturene for den nordlige halvkulen lastet ned i Juli 2014 og 24. desember 2010. Den første serien har temperaturer t.o.m. mai 2014 og den siste t.o.m. oktober 2010.
Temperaturserien som Waybach Machine lastet ned og lagret 24. desember 2010 er den samme som Met Office hadde på sine nettsider de første ukene i 2011.


Figur 2: Forskjellen mellom de globale HadCRUT3 temperaturene lastet ned i Juli 2014 og 17. Februar 2008. Den første serien har temperaturer t.o.m. mai 2014 og den siste t.o.m. desember 2007.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar