onsdag 20. august 2014

HadCRUT4_NH temperaturene og Solsyklusmodellen

Som kommentar til innlegget Solsyklusmodell feiler i prediksjon om kaldere klima på Dagsavisen Nye Meniger (DNM) skrev Jan-Erik Solheim i #18 bl.a.:

'Når det gjelder påstanden om at prognosene fra solsyklusmodellen feiler for den nordlige halvkule, kan jeg henvise til et diagram som også finnes på climate4you for temperaturendring for nordlig halvkule fra HadCRUT4. 3 års løpende gjennomsnitt viser en topp i 2005 og deretter synkende temperatur, ca 0,1 grad til 2012.'

Tre års glidende middel (løpende gjennomsnitt) er midling over for kort periode til å se klimaendringer. WMO definer klima som gjennomsnittlig vær gjennom tretti år. Tretti års glidende middel viser jevn stigning frem til nå. Det er selvfølgelig tillatt å se på tre års glidende middel for å fange opp noe som en tror skjer nå. Men da må en bruke så ferske målinger som mulig, dvs. frem t.o.m. juni 2014, noe Climate4you figuren ikke gjør. Figur 1 viser tre og tretti års glidende middel for HadCRUT4_NH, som er HadCRUT4 temperaturene for den nordlige halvkulen. Vi ser at tretti års glidende middel stiger jevnt. Tre års glidende middel varierer mye, og i to perioder på 1980- og 1990-tallet sank det to til tre ganger mer enn det har gjort i de siste åtte årene uten at noen påstår at global oppvarming stoppet opp da. Tre års glidende middel er nå omtrent på forlengelsen av det stabilt stigende tretti års glidende middelet. HadCRUT4_NH gir overhodet ikke grunnlag for å hevde at vi går mot kaldere klima på den nordlige halvkulen.

Innlegget som startet tråden på DNM er om solsyklusmodellen. Det er skrevet fordi modellen har feilet i sine prediksjoner siden midten av 1970-tallet. Innlegget handler ikke om stabiliteten til glidende middel over tre år; det har ikke noe med solsyklusmodellen å gjøre. Så la oss gå tilbake til modellen.

I en tidligere kommentar skrev Solheim på vegne av seg selv og sine medforfattere (SSH) at solsyklusmodellen ikke fungerer bra for den nordlige halvkulen. Det var basert på analyser med HadCRUT3_NH temperaturserien. SSH kritiserer HadCRUT3_NH for diverse svakheter og prøver dermed å legge skylden på temperaturserien i stedet for på modellen.

HadCRUT4_NH er en forbedret temperaturserie for den nordlige halvkulen med bedre dekning i Arktis og med kompensering for tidligere feil i målinger av overflatetemperaturen i havet. HadCRUT4_NH  temperaturene var ikke med i analysene i SSHs opprinnelige artikler fra årsskiftet 2011/2012. Jeg har derfor gjentatt modellkjøringen med HadCRUT4_NH. Resultatet er nedslående for modellen. Det er praktisk talt null sannsynlighet for å observere så høye temperaturer som det har vært gjort i de siste førti årene gitt at modellen er riktig. Temperaturene i den forrige solsyklusen (nummer 23) var 0,545°C varmere enn modellens prediksjon, og så langt i inneværende solsyklus (nummer 24) har de vært 0.971°C varmere enn modellens prediksjon. Figur 2 viser at modellen ikke fungerer med HadCRUT4_NH etter midten av 1970-tallet.


Figur 1: Tre og tretti års glidende middeltemperatur for HadCRUT4 temperaturene for den nordlige halvkulen. Tre års glidende middel er nå på forlengelsen av det stabilt stigende tretti års middelet.

Figur 2: Solsyklusmodellens prediksjoner basert på HadCRUT4 temperaturene for den nordlige halvkulen plottet sammen med de observerte temperaturene. Det er praktisk talt null sannsynlighet for å observere så høye temperaturer som det har vært gjort i de siste førti årene gitt at modellen er riktig.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar