søndag 25. september 2011

Myte om at Global oppvarming stoppet på 2000-tallet

Mange klimaskeptikere påstår at den globale oppvarmingen har stoppet opp på 2000-tallet. Bl.a. skriver Erik Bye, Ole Humlum og Kjell Stordahl (BHS) i Teknisk Ukeblad # 27 i 2011 at: "Den globale temperaturen holdt seg på samme nivå i rundt 33 år frem til ca 1978. Deretter økte den globale temperaturen sterkt frem til slutten av 1990-tallet, for så å stagnere på 2000-tallet." De begrunner påstanden sin indirekte ved å misbruke uttalelser fra Phil Jones, en av lederene for Climate Research Unit ved East Anglia University. Innlegget som du leser nå viser at påstanden er feil, og det neste innlegget vil forklare hvordan uttalelsene fra Phil Jones ble misbrukt.

De 10 varmeste årene


Vanligvis blir denne myten tilbakevist ved å henvivise til at 9 av de 10 varmeste årene er målt etter år 2000. Vi ser det visualisert i figur 1, som viser temperaturavvikene for årene f.o.m. 1997 t.o.m. 2010. Alle de 10 varmeste årene er med i figur 1, noe du kan kontrollere ved å se på figurene i innlegget om global temperatur.
Figur 1. NASA GISS, HadCRUT3 og NCDC temperaturavvik for alle årene f.o.m. 1997.
For alle temperaturseriene favner dette tidsrommet de 10 varmeste årene.

Som vi ser er temperaturseriene fra NASA GISS, HadCRUT3 og NCDC enige om at av de 10 varmeste årene er det bare 1998 som er før år 2000. De øvrige 9 varmeste årene er alle etter år 2000.

Ustabil temperaturtrend

Figur 1 og 2 i innlegget om trender frem til 2011 viser at trender beregnet over korte intevaller ikke er stabile. Men det er ikke noe argument for at global oppvarming har stoppet opp. Vi ser noe tilsvarende i den første halvparten av 1990-tallet, som BHS beskriver som et tidsrom med sterk oppvarming. Figur 2 i innlegget som du leser nå viser temperaturtrender frem t.o.m. 1994.
Figur 2.   Temperaturtrend med p-verdi  frem til 1994 som funksjon av starten på trend-intervallet

Trendene frem til 1994 er ikke spesielle for 1990-tallet. Vi ser noe tilsvarende for trendene frem til årene 1992, -93, -94, -95 og -96.

Figur 2 viser at tidsintervaller kortere enn 10 år frem t.o.m. 1994 viser global nedkjøling, men at den ikke er statistisk signifikant. Tidsintervaller lenger enn 17 år viser alle statistisk signifikant global oppvarming, både for NASA GISS, HadCRUT3 og NCDC temperaturene. Dvs. at hovedtrekket i trendene frem t.o.m. 1994 er til forveksling likt det vi ser i trendene frem t.o.m. 2010. Den globale oppvarmingen har ikke stoppet opp, hverken på 1990-tallet eller på 2000-tallet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar