mandag 12. september 2011

Test

Dette innlegget brukes til testformål, og er ment for bloggskriveren selv. Innlegget har med tiden utviklet seg til en personlig bruksanvisning for å legge inn, ofte ved å editere i html, det som Blogger editoren ikke direkte gir støtte for.

Innholdsfortegnelse

 1. Interne lenker her
 2. Overskrifter her
 3. Figurer fra ekstern lenke her
 4. Ligninger og symbolbeskrivelse her
 5. Oversette her
 6. pdf filer her
 7. Fotnoter her
 8. Tabeller her 
 9. Lange figurer her 
 10. Lagring av figurer i albumarkiv her 

1 Interne lenker

Blogger editoren støtter hverken interne lenker eller tag-setting. Det må gjøres manuelt i html redigeringsmodus.
 • Legg først inn vanlig hyperlink til siden du er på.
  URL adressen får du i et annet browservindu når du displayer siden. Skriv inn #tagnavn i slutten av lenken før du tikker OK i hyperlink-dialogen. Tagnavn velger du selv, f.eks fra tallene 1 og oppover.
  Blogger selv lagde linken under når jeg fulgte prosedyren over:
  <a href="http://hpklima.blogspot.com/2011/09/test.html#1">her</a>
 • Switch til Rediger HTML modi. Legg inn
  <a id="tagnavn"></a>    før teksten du skal hoppe til, som forklart her.

  Men Blogger selv legger inn href når du går tilbake til vanlig visning.
  <a href="https://www.blogger.com/null" id="tagnavn"></a>
  Jeg føler meg ikke trygg på at alle alltid vil oppfatte blogger.com/null OK. Alternativ 1 er å legge inn setningen under, for den vil ikke Blogger endre.
  <a href="http://hpklima.blogspot.com/2011/09/test.html" id="tagnavn"></a>
  Jeg ser at Blogger får pepper for å legge inn https://www.blogger.com/null. Alternativ 2 er å lagre rett fra html visning. Men før eller senere vil du gjøre noe med siden i vanlig visning, og da kan Blogger legger inn www.blogger.com/null igjen.

  Jeg tror alternativ 1 er tryggest. Men her på testsiden velger jeg å beholde html koden som Blogger selv la inn.
Dette er litt tungvint men verdt bryet noen ganger.

  2 Overskrifter

  Overskrifter inne i teksten må du editere selv. Jeg foretrekker nivå 3. Da skriver jeg <h3> før overskriften og </h3> etter i html editeringsmodus.

  Her er eksempler på nivå 1 til 4
  Overskrift h1

  Overskrift h2

  Overskrift h3

  overskrift h4  3 Figurer fra ekstern lenke

  Det kan være nyttig å ta med figurer som jeg finner på andre web-sider. Da kopierer jeg først URL adressen til clipboard. Så klikker jeg på bilde ikonet i blogger editoren. Jeg velger "Fra en nettadresse", og paster inn URL linken. Denne fremgangsmåten har 2 fordeler; jeg slipper å lagre figuren hos meg selv; det er lovlig å lenke men ikke å kopiere. Ulempen er at figuren forsvinner fra bloggen min hvis den eksterne kilden endrer webadresse eller fjerner figuren.

  Men jeg ser at blogger ikke lenger tillater denne fremgangsmåten av sikkerhetsårsaker

  Så jeg vil nå bare linke til figuren med nødvendig tekst i eget innlegg.

  Den neste figuren er en pdf file.

  20200114 er jeg interessert i en NASA figur om solsyklus. Den ligger på Wikipedia, som gir hjelp i form av html kode om hvordan den kan embeddes på en web-side. Jeg skiftet til html visning og kopierte inn html-koden som Wikipedia viste. Den fikk jeg ved først å klikke på bildet, deretter på More Details, deretter på Use this file on the web.

  Solar Cycle Prediction 

  Når jeg holder musepeker over bildet, vises teksten: David Hathaway, NASA, Marshall Space Flight Center, Public domain, via Wikimedia Commons. Når jeg klikker på bildet, kommer jeg til der bildet ligger på Wikimedia Commons. Det er tydelig at bildet kan brukes fritt, i hvert fall når en oppgir opphavet, dvs. det som vises når en holder musen over bildet. 

  Egne figurer

  Sett inn blider ved å klikke på "Sett inn bilde" ikonet. De overføres til bloggens album i Google. og kan settes inn i teksten.

  Du får en oversikt over albuene dine i https://get.google.com/albumarchive/. Klikk på 'Bilder fra blogger'. Her kan du ev. slette blider som ikke brukes.

  Video fra nettet

  Når vi høyreklikker på en Youtube eller en TeDX video, velger vi 'Kopier innebyggingskode'. Vi limer den inn som html kode i innlegget på blogger. I innebyggingskoden står width og height. Hvis width er større enn 610, reduser den til det og reduser height tilsvarende. Et eksempel er vist under.  Figur- og billedstørrelse

  Jeg tester store bilder. Bloggen er 1000 pixler bred, hvorav 320 brukes til høyre ramme. Dvs. at venstre ramme har 680 pixler, men jeg får ikke bruke alle.

  I blogger kan jeg endre billedstørrelsen. Default er Normal. Den største størrelsen bruker litt mere enn rammebredden, men uten å forstyrre høyre ramme.

  I html koden kan jeg sette height og width direkte. Jeg endrer uten å endre forholdstallet. Bredde 610 pixler er passe for å bruke hele rammen.

  Når jeg klikker på et bilde, vises det med så mange pixler som jeg la det inn med.

  Figuren har 960 pixler bredde. Den er lagt inn som Exkstra stor. Klikk på den for å se den klart i full størrelse.

  KONKLUSJON: Pass på at bredden er akkurat mindre enn 610 pixler før du lager gif filen og be om at blogger viser i full størrelse. Hvis det ikke er mulig, velg stor størrelse og aksepter at figuren blir litt uklar og informer om at den kommer i full oppløsning ved å klikke på den.


  4 Ligninger

  Jeg skriver ligningene vha. OpenOffice editor for ligninger, som er OK for det formålet. Når OpenOffice lagrer teksten i html format, blir ligningene lagt på gif file som lenkes inn. Dvs. jeg klarer ikke å få ligningene direkte inn i html format. Jeg velger derfor å gruppere ligningene i teksten, lage gif filen selv vha Adobe Elements, og så lenke den gif filen inn i blogginnlegget.

  Her er den første ligningen fra eksempel 2 slik den er editert inn med OpenOffice ligningseditor:

  Standardfeil regresjonsanalyse {}{}{}= {}{}{}sqrt{1 over {N-2} sum from i=1 to N{(y sub i - hat y) sup 2}}

  Her er bildetest med symbolforklaring inne i figuren.
  Eksempel 1.  Ligninger med symbolbskrivelse lenket inn som en gif file.

  Alternativet er å ha symbolforklaringen som html tekst, som vist under.

  Ligningene bruker følgende symboler:

  N er antall målepunkter
  yi er temperaturmåling nummer i,
  ŷ er verdien til regresjonslinjen ved samme tid som yi.
  xi er tiden ved målepunkt i
  x er middelverdien til tiden

  Jeg synes at det er best med symbolbeskrivelsen som en del av figuren.

  Figuren over med ligninger fyller hele rammen. I figuren under legger jeg inn en ligning som er kortere. Fremdeles midtstiller jeg den i rammen og velger opprinnelig størrelse. Figuren er laget fra Open Office der jeg forhåndsviste i 100%.


  Jeg legger inn tom linje før og etter ligningen. For at det ikke skal bli for mye luft klipper jeg figuren helt inntil ligningen i over- og underkant. Dette funker fint på både nettversjon og mobilversjon.

  Hvis jeg venstrestiller figuren kommer ligningsnummeret i venstre kant, som er best. Men blogger vil da legge inn tekst til høyre for figuren. Jeg kan kompensere for det med tomme linjer etter figuren, men det vil se veldig dumt ut på mobilversjonen, og jeg velger derfor ikke å gjøre det.

  5 Oversettelse norsk til engelsk

  Google oversetter brukbart fra norsk til engelsk. Jeg ser 2012 07 07 at den oversetter word dokumenter og html sider helt likt, noe som kan være praktisk for meg som kladder i Open Office. For både word og html forsvinner mye formattering i oversettelsen.

  Noen generelle erfaringer:

  1. Oversetteren gir et godt utgangspunkt for editering. Jeg så flere ganger at den oversatte bedre enn jeg selv ville gjort, og at ordbruk jeg trodde var feil viste seg å være riktig i hht. ordboken.
  2. Oversetteren får problemer ved skrivefeil i norsken.
  3. Enkle setninger oversettes bedre enn lange og kompliserte setninger.
  4. Oversetteren roter mye med entall s i verb.
  5. Verbformen brukes, lages etc oversettes ikke. Generelt bør den begrenses i norsk, så det kan være like greit.

  6 pdf filer

  6.1 Google documents

  Jeg laster pdf filen fra harddisken min opp til Google documents. Jeg fjerner ticket som sier at dokumentet skal konverteres til Google format. Helpen sier da at dokumentet blir read only. Jeg endrer status fra privat til at alle med internetttilkobling kan se dokumentet. Opplastingen avsluttes med at Google gir meg en link til dokumentet, som jeg bruker

  Eksempel: Dokumentet Solsyklusmodellen feiler etter midten av 1970-tallet har link https://docs.google.com/open?id=0B4Uw4pn9IQKCbnkxWDlrZ0loZ0k
  Nå legger jeg det som hyperlink her . (Dokumentet slettes antagelig i slutten av september 2012, og URL vil da ikke lenger virke.)

  Når jeg senere klikker på linken får jeg se dokumentet i Google viewer. Jeg synes at det er enklere å lese det direkte i en pdf leser. For å kunne gjøre det må du først laste ned pdf filen og så etterpå åpne den fra egen disk.

  Dette er tungvint. Heldigvis fant jeg en bedre løsning, se 6.2. Jeg sletter derfor dokumentet fra Google documents.


  6.2  Google Sites

  Google Sites fungerte frem til slutten av august 2020. Da hadde jeg ti filer der. Google avvikler den gamle Google Sites. De skrev at de hadde en automatisk overføring til nye Sites der de som default ville la de gamle URL-ene fremdeles fungere. Jeg var skeptisk, og overførte derfor de ti filene til folderen 'hpklima foer 2020' i min disc (Disk appen i Google). For alle filene lagde jeg linker som kunne brukes av alle og erstattet alle gamle linker i hpklima med disse. 

  Senere så jeg at den automatiske overføringen til nye Sites lagde en mappe i min disc. De gamle linkene funket ikke. Versjoner av filer ble også borte. Så jeg slettet filene både fra gamle sites og den nye folderen. Mer detaljer i dagbok i slutten av august 2020.

  De neste avsnittene er med som historie; de fungerer ikke. 
  (Filen det refereres til  har ny link som funker, se  Test_pdf_URL.pdf dokumentet.)

  Dette er en bedre løsning, og pdf filen her kan lastes ned som jeg er vant til i andre sammenhenger. Jeg har skrevet et testdokument som forklarer dette, så derfor gjentar jeg det ikke nå.


  Gå inn i googles site med URL: https://sites.google.com/ Flere detaljer i test dokumentet som omtales i det neste avsnittet.

  URL for å laste inn siste versjon av testdokumentet til nettleseren er: https://sites.google.com/site/hpklima1/Test_pdf_URL.pdf .

  Eieren kan se tidligere versjoner av dokumentet ved å addere ?revision=1 til URL-en vist i det forrige avsnittet. Hvis andre skal kunne se tidligere versjoner, må hver versjon lagres som et separat dokument i Google Sites.

  Jeg ender antagelig med å tilby både å laste inn i nettleser og å se i Google viewer.


  This article is also available as a PDF file with bookmarks.
  Click here to see the latest version in your browser.
  Click here to view latest version in Google viewer.

  6.3 Google Disk (Drive på engelsk)

  Jeg har frem til mars 2020 slitt med lagring av dokumenter i Google for bruk på bloggen min. Som de forrige punktene viser har det gått, men etter noen måneder er det slettet fra arbeidsminnet mitt. Jeg liker at Google Sites (Se 6.2) bruker filnavn i linken. Men når jeg nå går inn på Google Sites, ser det ut til at den primært er beregnet for å lage nettsider som kan hente filer fra Google Drive. 

  Jeg ser at dokumenter jeg har lagret som beskrevet i 6.1 og 6.2 fremdeles er der og at gamle linker funker. Men jeg klarer ikke lenger å se på en oversikt hva som er lagret der.

  Jeg velger nå å satse på Google Drive. Du starter den enten med linken https://drive.google.com/drive/my-drive eller enklere ved å velge Google app -> Disk når du er inne i Gmail. Du kommer da til Drive for den brukeren som du allerede er logget inn med. Der kan du lage foldere og legge filer. Høyreklikk på en fil og velg Hent link som kan deles. Filen endrer status til at den deles, og en kryptisk link lages og kopieres til Clipboard. Linken er bundet til filen uavhengig av dens plassering i folderstruktur og dens navn. Dvs. at jeg kan endre folderstruktur og filnavn uten å ødelegge linken. Linken virker sågar etter å ha slettet filen, for da peker den på filen i papirkurven.

  Filen kan oppdateres med nytt innhold. Da vil Drive gjemme på den gamle versjonen. Linken vil fungere for den oppdaterte versjonen. Den gamle versjonen slettes automatiskt etter 30 dager, ev. tidligere hvis det før 30 dager har kommet 100 nye versjoner av filen. Gamle versjoner kan lagres evig, noe du får gjort etter å  høyreklikke på filen og velge Administrer versjoner.

  20200830: Google tvinger oss som har brukt den gamle Google Sites (classic) å gå over til den nye f.o.m. september 2020. Jeg finner ni pdf filer på hpklima som ligger på classic Sites. Jeg er usikker på konverteringen fra classic til ny, og jeg velger derfor å legge disse 9 filene i ny folder på Google Disc og hente dem derfra på nettsidene. Samtidig gikk jeg over til ny Blogger, og jeg ba om at alle URL-ene skal være https, dvs sikker. Det siste gikk veldig greit.

  Unummerert: Tilfeldige filer

  Her er noen figurer som jeg legger på bloggen utelukkende for å kunne linke til dem i en annen sammenheng, som f.eks. i kommentarer på SkS, Dagsavisen Nye Meninger eller andre steder.

  Til SkS 20210219:


  HadCRUT4 temperaturene i de siste 40 årene, dvs. fra des 1974 til nov 2014. Trendlinjene er delt midt i 1997.

  HadCRUT4 temperaturene i de siste 30 årene, dvs. fra des 1984 til nov 2014.

  De sorte punktene er månedstemperaturene fra juni 1967 til april 1997. Den sorte linjen er temperaturtrenden i disse 30 årene. Den røde linjen er en forlengelse av temperaturtrenden. De grønne punktene er månedstemperaturene i de 18 årene etter 1997. De har ikke hatt innvirkning på beregningen av trendlinjen. De stiplete linjene markerer 95% konfidensinterval for målinger (det videste) og estimat.
  Jeg har prøvd å legge denne figuren inn i kommentar på DNM ved å legg inn følgende linje når DNM editoren er i html modus
  <p><img class="blogPicture" src="http://bit.ly/1EmJ60C" /></p>
  Det fungerte tilsynelatende etter å ha editert inn i html, men DNM fjernet figuren når jeg publiserte.

  Det virker fint på Blogger, men der er det ikke nødvendig å gjøre det.

  7  Fotnoter

  Fotnoter er nyttig, men Blogger gir ikke støtte for dem. Jeg har prøvd å lime inn fotnote fra Open Office med copy paste. Det fungerer ikke. Jeg prøvde også å gå veien om Open Office html og kopiere derfra inn i Blogger, men linkene gikk da direkte til filen på min harddisk, og ikke til url til nettsiden.

  Vi kan legge dem inn manuelt ved å utvide fremgangsmåten forklart under interne linker. Jeg prøvde mange ganger å ikke ta med url-en i href, men hver gang legger blogger inn gal url fordi url mangler.

  Jeg konkluderte 2015 08 09 med at det beste var å lagre .odt filen som en .txt file. Referansene til fotnotene blir da tall fra 1 og oppover på .txt filen. Jeg åpnet .txt filen i notepad. Foran hver fotnotehenvisning skrev jeg inn fnn slik at jeg senere lett skulle finne dem. Deretter kopierte jeg inn hver fotnote i separate operasjoner og la dem til slutt i .txt filen. Foran hver fotnote skrev jeg fnnx, der x er tallene fra 1 og oppover. Hele .txt filen ble kopiert inn i et nytt Blogger innlegg.

  Jeg gikk over til Blogger html visning og søkte etter fnn.

  Hver fnnx i selve teksten endret jeg til
  <a href="url#fnx"><sup>x</sup></a>.

  Hver fnnx foran fotnotene endret jeg til
  <a href="url" id="fnx"></a><sup><b>x</b></sup>

  url i avsnittene over er url til selve innlegget, f.eks. http://hpklima.blogspot.com/2011/09/test.html
  Se eksempler i innlegget http://hpklima.blogspot.no/2015/08/kk.html .

  8 Tabeller

  I tekstdokumenter er tabeller ofte laget vha tabulatorer. For at det skal fungere i html må alle web-browserne oppfatte tabulatorstops på samme måte. Det går an å skrive kode som får til det. Men jeg prøver et enklere alternativ.

  Det enkle alternativ er å sette inn tabellen med monospace courier text. Da må først alle tabs erstattes med space i Notepad. Dvs. at jeg først lager tabellen i Notepad og deretter paster den inn i html-editoren og setter fonten lik courier. Start i kolonne 1. Pass på at tabellen får god plass inne i rammen.  Leselighet er viktigere enn eleganse. Da får den plass i mobilversjon på min Samsung Galaxy S7 mobiltelefon også.

  Tabell 1: Detaljer med Atmosfair for de fire typiske flyreisene

                   Stavanger Bergen NewYork Bangkok
  Klimapåvirkning         71    112    2300    3476 [kg CO2e]
  Distanse               632    748   11946   17424 [km]
  Maksimum flyhøyde     6935   9909   12500   12500 [m]
  CO2 direkte utslipp     71     76     790    1183 [kg CO2  ]
  Kondensstriper, ozon,..  0     36    1510    2293 [kg CO2e]

  Tekst etter tabell i vanlig font.

  9 Lange figurer

  Horisontalt bør figurene ikke overstige cirka 500 pixler for å få plass inne i rammen. Men figurer kan være 'lange'. Da må leseren rulle nedover for å se hele. Sett tabellen inn i original størrelse.

  Grafisk fremstilling av arealbehovet for å produsere en viss årlig mengde nyttbar energi. Det er lineær størrelse mellom arealbehov og areal til sirklene.


  10 Lagring av figurer i albumarkiv

  Dette ble lagt inn 2020 09 07.

  Figurene som jeg laster inn med Blogger, legges i mitt albumarkiv hos Google. Før var det koblet til Picasa, men Picasa er erstattet med Google Foto. Overgangen gikk automatisk uten at jeg merket det.

  Jeg kommer inn i albumarkivet med linken https://get.google.com/albumarchive/. Når jeg er logget inn hos Google kommer jeg rett til albumarkivet mitt. Hvis jeg ikke er logget inn, blir jeg bedt om å gjøre det. Det er akkurat som med Blogger. 

  Det hender at jeg endrer figurer. Da pleier jeg å gi ny figur et nytt navn og slette den gamle fra arkivet. Det siste er ikke nødvendig.

  2 kommentarer:

  1. Figuren fra Polar Science Center kommer fint opp på min PC.

   mvh Anne

   SvarSlett
  2. Fint. Da satser jeg på å bruke eksterne figurer på den måten. Ekstern kilde har kontrol på figuren, jeg slipper å lagre den selv, og det er en lovlig måte å gjøre det på.

   SvarSlett