onsdag 7. mars 2012

Oppdaterte temperaturplot

En ny statisk side på Klimabloggen inneholder temperaturplot oppdatert t.o.m. desember 2011. Du kommer dit ved enten å klikke på fanen Temperaturplot eller ved å klikke her.

Intensjonen er å ajourføre plotene på den statiske siden i begynnelsen av hvert år, når temperaturene for det foregående året er tilgjengelige.

BEST temperaturene inneholder temperaturer bare frem til våren 2010, og de er derfor ikke tatt med på den statiske siden med oppdaterte temperaturer. Du kan lese om BEST temperaturene her. BEST temperaturene er bare basert på landtemperaturer. Berkeley jobber nå med å undersøke endringer i varmemengden i verdenshavene, som de skriver om her.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar