tirsdag 12. februar 2019

Atomkraft

En medstudent og jeg hadde for snart 50 år siden prosjektoppgave på NTNU om atomkraft. Vi skrev en rapport der hverken stråling eller ulykker var noe stort problem, og der det fantes gode løsninger for håndtering av radioaktivt avfall. Vi vurderte ikke om stor utbygging av atomkraft ville gjøre det mulig for flere nasjoner å utvikle atomvåpen og for terrorister å skaffe seg atomavfall for terrorangrep. Vi tok feil. Flere industrinasjoner, som gjennom årtier har satset på atomkraft og har både ekspertise og erfaring på området, vurderer nå problemene rundt atomkraft som så store at de vil stenge eksisterende atomkraftverk uten å erstatte dem med nye.

Atomkraft er et omfattende tema, og gjennomgangen min i dette og i de påfølgende fem innleggene er ikke ment å være fullstendig. Jeg har i utgangspunktet ingen preferanse for eller imot, og jeg prøver å være objektiv. Jeg er bekymret for klimaendringene som utslippene av karbondioksid fra vår brenning av kull, olje og gass forårsaker. Elektrisitet produsert med atomkraft har lave utslipp av karbondioksid per kilowattime, og jeg forstår derfor godt dette hovedargumentet for mer atomkraft. Et annet argument for atomkraft er at det er færre dødsfall per produsert elektrisitetsmengde med atomkraft enn det er med kullkraft. Men som jeg vil vise senere har atomkraft potensiale i seg for katastrofale hendelser som er mye verre enn ulykkene vi har hatt frem til nå. Å sammenligne med kullkraft er dessuten et såkalt stråmannsargument, for ingen argumenterer for mer kullkraft. Vi har fornybare alternativer til atomkraft i form av mer sol- og vindkraft, noe som gjør at vi ikke er tvunget til å akseptere urimelige risikoer ved atomkraft.

I Norge er det antagelig helt uaktuelt å bygge atomkraftverk pga. vår vannkraft og vårt store potensiale for utbygging av vindkraft både på land og offshore. Så vurderingene er om global satsing på atomkraft.

De påfølgende fem innleggene er om:

1. Atomulykkene i Chernobyl (1986) og i Fukoshima (2011).
Hvor alvorlige var de ?

2. Atomkraft og miljø / klima.
Er miljøkonsekvensene av atomkraft bedre enn alternativene, og er ny atomkraft den beste måten å redusere utslippene av karbondioksid på ?

3. Atomkraft og økonomi.
Er atomkraft rimeligere eller dyrere enn alternativene ?

4. Atomkraft som balansekraft til sol- og vindkraft.
Hvordan passer atomkraft sammen med den variable kraften fra sol og vind ?

5. Atomkraft og spredning av atomvåpen.
Vil flere atomkraftverk øke faren for spredning av atomvåpen ?


Dette og de fem påfølgende innleggene er samlet i denne pdf-filen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar